آکادمی مشاوران ایرانا با همکاری شرکت ProEn Consulting، موسسه پژوهش در برنامه ریزی و مدیریت انرژی دانشگاه تهران و دانشگاه های اروپایی به طراحی و برگزاری دوره های آموزشی می پردازد.

آدرس ایمیل: academy@iranaconsulting.co

لیست دوره های آموزشی:

توضیحات تکمیلی را در مورد محتوای کارگاههای آموزشی بالا از لینکهای زیر دانلود کنید