درباره ما

مشاوران ایرانا یک شرکت مشاوره کسب و کار بین المللی واقع در شهر برلین کشور آلمان است.

چشم انداز ما توسعه همکاری های متعهدانه تجاری و اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است که بر عقیده ما می تواند فرصت های خوبی برای هر دو طرف بوجود آورد.

بیانیه ماموریت سازمان: کمک به شرکت های اروپایی در تشکیل روباط تجاری پایدار با ایران، از طریق مشاوره و آموزش.

هدف ما این است که مشتریان خود را در راه توسعه بازارشان به ایران قدم به قدم راهنمایی کنیم.

فلسفه مدیریت، ارائه راهکارهایی ست که بیشترین بازده را برای مشتریان داشته باشد و درعین حال فواید ملموسی برای مردم منطقه به بار بیاوردند.

بدین منظور ما با همیاری دیگر شرکتهای فعال درین زمینه، سرمایه گذارها و شرکتهای اروپایی علاقه مند به فعالیت در ایران را با کارآفرینان، صنعت گران و موسسات تجاری ایرانی مرتبط می کنیم. هدف ما تسهیل در انتقال دانش و فناوری و سرمایه بطور اثربخش و متعهدانه به ایران است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات مشاوران ایرانا، لطفا با ما تماس بگیرید.


همراهان و مشتریان

                                                     Brittany Trading                                               HTW

TAM                                           CoSTRUCT

                                             ProEn                                                       Energy Institute

berlinerstrategen