درباره ما

مشاوران ایرانا ارائه دهنده خدمات تجارت بین المللی میان اروپا و ایران است.

چشم انداز ما توسعه همکاری های متعهدانه تجاری و اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است که بر عقیده ما می‌تواند فرصت های خوبی برای هر دو طرف بوجود آورد.

بیانیه ماموریت سازمان: کمک به شرکت های اروپایی در تشکیل روباط تجاری پایدار با ایران، از طریق مشاوره و آموزش.

هدف ما این است که مشتریان خود را در راه توسعه محصول و خدماتشان به بازار جدید قدم به قدم راهنمایی کنیم.

بدین منظور ما با همیاری دیگر شرکت‌های فعال درین زمینه، سرمایه‌گذارها و شرکت‌های اروپایی علاقه‌مند به فعالیت در ایران را با کارآفرینان، صنعت گران و موسسات تجاری ایرانی مرتبط می‌کنیم. هدف ما تسهیل در انتقال دانش و فناوری و سرمایه بطور اثربخش و متعهدانه به ایران است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات مشاوران ایرانا، لطفا با ما تماس بگیرید.


همراهان و مشتریان

                                                     Brittany Trading                                               HTW

TAM                                           CoSTRUCT

                                             ProEn                                                       Energy Institute

berlinerstrategen